Velkommen til Afasiforeningen i Østfold   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforeningen i Østfold

Afasiforeningen i Østfold

Vårmøte

Lørdag 21. mars 2015 kl. 13.00 var det  VÅRMØTE med årsmøte i Storstua i Råde Bo- og servicesenter i Råde. Det var et strålende vær over hele Østfold denne dagen, og 32 personer fant veien til møtet! Konst. overlege Marton S. König fra nevrologisk avd. ved Sykehuset Østfold holdt et glimrende foredrag om hjernen og dens fungering. Med støtte i databilder formidlet han også hvordan hjernen kan skades som følge av “slag” (blodpropp eller hjerneblødning), andre sykdommer eller ytre skader. Han viste også litt om hvordan samspillet mellom kropp og hjerne fungerer, og hvilke  konsekvenser hjerneskaden(e) kan få.

Dr. König drøftet også ordbruken på vansker med språk som følge av skader i hjernen: F.eks. betyr ordet afasi ikke språk”, men brukes om alle typer språklige utfall etter sykdom/skader i hjernen (etter at språket er utviklet i tidlige barneår). Vansker med å snakke, forstå språk, å lese og/eller skrive blir oppsummert i ordet afasi. Noen velger å benevne dette som “kommunikasjonsvansker”. I tilknytning til ulike temaer i fordraget ble det stilt mange relevante spørsmål fra møtedeltakerne, og spørsmålene ble godt besvart av dr. König. Avslutningsvis informerte han om “Hjerneslagprosjektet” I Østfold, som er et forskningssamarbeid mellom Norsk Luftambulanse, Sykehuset Østfold HF og Rikshospitalet: En slagambulanse utstyrt med CT-skanner er plassert i Østfold. Den brukes i en studie for å se om riktig diagnostikk og begynnende behandling av hjerneslag også kan gjøres utenfor sykehus. Målet med hjerneslagprosjektet er å få behandlingen inn i luftambulansetjenesten for å spare tid og hjerne for pasientene! Ved følgende symptomer (FAST) skal du umiddelbart ringe 113:

Fjes:   Ansiktslammelse

Arm:   Lammelser i arm

Språk: Språkforstyrrelser, finner ikke ord

Tale:   Taleforstyrrelser, utydelig tale

Etter foredraget ble Solveigs nystekte pizza servert, og sammen med kaffe og loddsalg foregikk det mye kommunikasjon rundt bordene.

Årsmøtesaker: Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. Valgkomitéens forslag til nye styremedlemmer og valgkomité ble vedtatt ved akklamasjon.

print

Legg igjen en kommentar

Click to listen highlighted text!