Afasiforeningen i Østfold

VÅRMØTE med ÅRSMØTE

lørdag 14. mars 2020 kl. 13.00 i Storstua, Råde bo- og servicesenter.

(Innkjøring fra riksvei 110/Fredrikstadveien mot P-plass nord for Råde stasjon. Deretter første avkjøring til høyre.)

Program: Allsang ledet av Ingunn Skår

Pause med servering av pizza, mineralvann og kaffe

Årsmøte:  Årsmelding

                  Regnskap

                  Valg (valgkomitéens forslag legges fram på møtet)

                  Eventuelle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, meldes til styret v/leder 3 uker før årsmøtet

Informasjon om foreningens prosjekt i 2020: «Vi utvider grenser med afasi i bagasjen»

Utlodning (ta gjerne med en liten gevinst)

Vel møtt!

Mvh. styret v/Torild Skår Tomren

print

Legg igjen en kommentar