Afasiforeningen i Østfold

Årsmøteprosessen 2021

Grunnet fortsatt corona-epidemi og strenge restriksjoner kunne det ikke avvikles årsmøte på vanlig måte denne våren heller. I stedet ble brev med årsberetning, rev. regnskap og forslag til valg av ny leder og nytt varamedlem sendt til alle medlemmer. Fristen for tilbakemeldinger var 28. februar 2021.

Det kom ingen innspill fra medlemmer innen fristen. Årsberetning og regnskap anses derfor som godkjente, og valg av ny leder ble som foreslått Randi Skjeltorp Andresen (for 1 år) og nytt varamedlem Andrea H. Tangen (for 2 år).

I digitalt styremøte 9. mars 2021 ble det nye styret konstituert med følgende funksjoner:

Randi Skjeltorp Andresen, leder

Åge Willy Walle, nestleder

Torild Skår Tomren, kasserer

Mia Sikkeland, sekretær

Morten Saxegaard, styremedlem

Knut Gustavsen, varamedlem 1, Andrea H. Tangen, varamedlem 2, Inghild Bjørgestad, varamedlem 3.

Styret ønsker alle en god vår og sommer og satser på å gjenoppta aktivitetene etter sommeren!

 

 

print

Legg igjen en kommentar