Afasiforeningen i Østfold

Årsmøte 2019

Årsmøte på Storstua, Råde Bo- og servicesenter 09.03.19.

  • Årsberetning for 2018 godkjent
  • Revidert regnskap for 2018 godkjent
  • Valg:

Leder Torild Tomren gjenvalgt for 1 år

Styremedlemmer: Mia Sikkeland og Åge Willy Walle, begge gjenvalgt for 2 år (Morten Saxegaard og Randi S.Andresen 1 år igjen

Varamedlemmer: Knut Gustavsen og Inghild Bjørgestad, begge gjenvalgt for 2 år (Jan Ivar og Tomren og Trine Marie Hagen 1 år igjen)

Kaffekomité: Inga Bracken, Elsa Aarum og Trond Johannessen, alle valgt for 1 år

Valgkomité: Trond Johannessen valgt for 2 år, Randi S. Andresen valgt for 1 år

Revisor: Otto Stærk valgt for 2 år

Afasiforeningen i Østfold har bankkonto-nummer: 0530 3124278

Afasiforeningen i Østfold er godkjent som Grasrotmottaker. Hvis du vil støtte foreningen når du tipper, opplyser du kommisjonæren om vårt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene: 999 268 536