Afasiforeningen i Østfold

Jule- og nyttårshilsen!

Så ble det ingen møter eller aktiviteter i Afasiforeningen i Østfold høsten 2020 slik vi håpet i sommer! Vi er alle lei oss for det, men vi ser framover og håper vi kan  gjennomføre årsmøte før sommeren 2021. Vi hadde fått midler fra Stiftelsen Damm til et prosjekt med tittelen «Vi utvider grenser med afasi i bagasjen» i 2020. Dette har vi fått utsatt til 2021, og det avhenger av korona-situasjonen NÅR det kan skje.

Vi ønsker hver enkelt en god jul 🎄og satser på gjensyn i 2021 💝.

 

Avlysning

av møte 9. mai og Afasitreff 9. juni 2020 pga. Corona-viruset.

Vi er lei oss for denne situasjonen men håper det blir trygt å treffes igjen i løpet av høsten!

Vi kommer tilbake med ny info her i løpet av september 2020.

VÅRMØTE med ÅRSMØTE

lørdag 14. mars 2020 kl. 13.00 i Storstua, Råde bo- og servicesenter.

(Innkjøring fra riksvei 110/Fredrikstadveien mot P-plass nord for Råde stasjon. Deretter første avkjøring til høyre.)

Program: Allsang ledet av Ingunn Skår

Pause med servering av pizza, mineralvann og kaffe

Årsmøte:  Årsmelding

                  Regnskap

                  Valg (valgkomitéens forslag legges fram på møtet)

                  Eventuelle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, meldes til styret v/leder 3 uker før årsmøtet

Informasjon om foreningens prosjekt i 2020: «Vi utvider grenser med afasi i bagasjen»

Utlodning (ta gjerne med en liten gevinst)

Vel møtt!

Mvh. styret v/Torild Skår Tomren

AFASITREFF

tirsdag 11. februar 2020 kl. 12 – 14.30 på Haugetun Folkehøyskole (adr. Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy).

Tema denne gangen: Felles tilbakeblikk på januar 2020

Enkel lunsj med kaffe/te serveres (gratis)!

Sjåfører/nødvendige ledsagere ønskes velkommen med til treffet!

Har du spørsmål eller behov for skyss til afasitreffet, kontakt Morten på tlf. 959 96 441

eller Inghild på tlf. 91 605 604.

Påmelding til treffet til en av disse senest mandag 10. februar kl. 20.

Afasitreff arrangeres for at personer med afasi kan treffe hverandre

i et trygt og tilrettelagt miljø og få ny inspirasjon i hverdagen!

Velkommen!

Afasitreffene på Haugetun fortsetter tirsdagene 31. mars, 21. april og 9. juni.

Vårmøte med årsmøte lørdag 14. mars og møte 9. mai kl. 13 i Storstua i Råde Bo- og servicesenter i Råde

AFASITREFF

tirsdag 17. desember 2019 kl. 12 – 14.30 på Haugetun Folkehøyskole (adr. Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy).

Tema denne gangen:

  • Oppsummering og tilbakemelding på seminaret på Brennemoen/Mysen 26. oktober
  • Forslag til aktiviteter i Afasiforeningen i 2020

Enkel lunsj med kaffe/te serveres (gratis)!

Sjåfører/nødvendige ledsagere ønskes velkommen med på treffet!

Har du spørsmål eller behov for skyss til afasitreffet, ta kontakt med Morten på tlf. 959 96 441 eller 

Inghild på tlf. 91 605 604.

Afasitreff arrangeres for at personer med afasi kan treffe hverandre i et trygt og tilrettelagt miljø og få ny inspirasjon i hverdagen.

Velkommen! Påmelding innen mandag 16. desember før kl. 20 til Morten (tlf. 959 96 441) eller til Inghild (tlf. 91 605 604).

Foreløpig møteplan for Afasiforeningen vinteren 2020:

Afasitreff  på Haugetun fortsetter tirsdagene 11. februar og 31. mars. Vårmøte med årsmøte lørdag 14. mars 2020.

 

 

Møte

lørdag 23. november 2019 kl. 13.00 i Storstua, Råde bo- og servicesenter. 

(Ta inn fra riksvei 110/Fredrikstadveien mot jernbanens P-plass nord for Råde stasjon. Deretter første avkjøring til høyre. Der er det noen P-plasser for bevegelseshemmede. Ellers er det mange plasser på jernbanens P-plass rett nedenfor.)

Program: 

  • På leting etter lyset: Bildeframvisning ved naturfotograf Rolf Sørensen-Lyle
  • Servering av pizza, mineralvann og kaffe
  • Utlodning: Ta gjerne med en liten gevinst

Hjertelig velkommen til årets siste møte i Afasiforeningen! Ta gjerne med deg noen du kjenner til denne sammenkomsten!

Hilsen styret v/Torild Skår Tomren, tlf. 92 456 221

AFASITREFF

tirsdag 15. oktober 2019 kl. 12 – 14.30 på Haugetun Folkehøyskole (adr. Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy).

Tema denne gangen er forberedelser til miniseminaret på Brennamoen Hotell, Mysen, 26. 0ktober. Vi planlegger transport, påmelding, ønsker til foredragsholderne og aktuelle spørsmål til  «siste time» for afasirammede ( og egen gruppe for pårørende)!

Enkel lunsj med kaffe/te serveres (gratis)! 

Sjåfører/nødvendige ledsagere ønskes velkommen med på treffet!

Har du spørsmål eller behov for skyss til afasitreffet, ta kontakt med Morten på tlf. 959 96 441 eller 

Inghild på tlf. 91 605 604.

Årets siste møte arrangeres lørdag 23. november kl. 13 i Storstua i Råde. Da kommer naturfotograf Rolf Sørensen-Lyle og viser bildeserien «På leting etter lyset».

Afasitreff arrangeres for at personer med afasi kan treffe hverandre i et trygt og tilrettelagt miljø og få ny inspirasjon i hverdagen! Årets siste afasitreff  blir 17. desember kl. 12 på Haugetun.

Velkommen!